Baza wiedzy

Słowniczek pojęćB

Barierowa folia - rodzaj folii wykorzystywanej do pakowania próżniowego, folia wielowarstwowa najczęściej oparta na poliamidzie (PA) i polietylenie (PE). Warstwa zewnętrzna zapewnia folii siłę mechaniczną i doskonałą barierowość na tlen. Warstwa wewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej z produktu gotowego na zewnątrz. Folia barierowa może być dodatkowo wzbogacana składnikami zwiększającymi jej właściwości, np. odporność na wysokie temperatury.

 

C

Cerata teflonowa - (patrz mata teflonowa)

Ceratka teflonowa - (patrz mata teflonowa

 

D

Double sealing -  podwójny zgrzew, na jednej listwie mocowane są dwie taśmy zgrzewające dzięki którym uzyskujemy podwójny zgrzew, zalecane do produtków pylistych i wszelkiego rodzaju cieczy 

 

F

Folia barierowa - (patrz barierowa folia)

Folia termokurczliwa - folia kucząca się pod wpływem temperatury, stosowana między innymi do pakownia próżniowego produktów a następnie obkurczania w termo-tunelu (patrz termo-tunel) lub w komorze termokurczliwej (patrz komora termokurczliwa). Przy zastosowaniu folii termokurczliwej otrzymujemy efekt "drugiej skóry" na produkcie. Najczęściej stosowana do pakowania wędlin i żółtych serów. 

 

I

Izolacja teflonowa -  materiał na bazie czystego teflonu bardzo dobry izolator elektryczny. Samoporzylepna stosowana do izolacji jak również do łączenia ze sobą innych elementów np. cerat teflonowych.

 

K 

Kanthal - nazwa stopów żelaza (68-73%), zawierających chrom (21-24%), aluminium (4-5,5%) i kobalt (2-2,5%); należy do stopów oporowych; stosowany na elementy grzejne pieców wysokotemperaturowych 

Kanthal płaski - (patrz taśma oporowa płaska)

Kanthal drut - drut o przekroju okrągłym stosowany głównie do odcinania naddatku folii z jendnoczesnym zgrzewaniem krawędzi odcinanej

 

L

Listwa zgrzewająca -  (inaczej zwana szczęką zgrzewającą), element pakowarki próżniowej umożliwiający zgrzanie woreczka z produktem po uprzednim wypompowaniu powietrza. Listwa zgrzewająca zbudowana jest z materiału odpornego na wysoką temperaturę, taśmy oporowej, maty teflonowej, systemu odcinania nadmiaru torebki, układu przewodzącego oraz mocowania. 

 

M

Maszyna do pakowania próżniowego - (patrz. pakowarka próżniowa) 

Mata teflonowa - Materiał pokryty warstwą teflonu - polimeru o temperaturze topnienia 260 stopni Celcjusza. Wykorzystywany w pakowarkach i zgrzewarkach jako materiał izolacyjny pomiędzy elementem grzewczym, a folią. Mata teflonowa zabezpiecza przed przyklejaniem folii i przypalaniem elementów grzewczych, tym samym wydłużając ich żywotność.

MAP - (z ang. Modyfied Atmosphere Packing) Pakowanie produktów w zmodyfikowanej atmosferze. MAP zmniejsza poziom przemian fizjologicznych oraz hamuje rozwój drobnoustrojów poprzez zmianę składu gazów otaczających produkt.

 

N

Nadciśnienie - różnica między ciśnieniem bezwzględnym, a ciśnieniem atmosferycznym w przypadku, gdy jest ono większe od bezwzględnego

 

P

Pakowarka Dwukomorowa - Pakowarka próżniowa posiadająca dwie komory w których odbywa się proces pakowania. Posiada dwukrotnie większą wydajność w porównaniu z pakowarkami jednokorowymi. Podczas gdy w jednej komorze trwa proces pakowania próżniowego, w drugiej komorze operator układa woreczki z produktem. Po zakończeniu taktu pokrywa przenoszona jest na drugą komorę. Pakowarki dwukomorowe osiągają wydajność porównywalną z automatem pakującym. Wydajność pakowarek dwukomorowych to około 2-3 takty na minutę.

Pakowarka Jednokomorowa - Pakowarka próżniowa wyposażona w jedną komorę do pakowania. Proces pakowania rozpoczyna się poprzez umieszczenie woreczka z produktem na listwie zgrzewającej i zamknięcie pokrywy pakowarki. Wydajność pakowarek jednokomorowych zwiększa zastosowanie  dwóch lub trzech szyn zgrzewających w komorze. Umożliwia to pakowanie większej ilości woreczków w jednym takcie. Wydajność pakowarek jednokomorowych to około 2-3 takty na minutę. 

Pakowarka próżniowa - urządzenie do pakowania próżniowego produktów. Najczęściej stosowane do przedłużania trwałości produktów żywnościowych poprzez eliminację bakterii tlenowych. Na rynku spotykamy pakowarki półautomatyczne jednokomorowe i dwukomorowe oraz automatyczne rolowe, szufladowe itp. Pakowarki próżniowe są najczęściej wyposażone w układ dozowania gazu obojętnego (patrz: układ dozowania gazu obojętnego)

Podciśnienie - zjawisko ciśnienia mniejszego niż ciśnienie w otoczeniu, oraz wielkość fizyczna opisująca to zjawisko równa różnicy ciśnień bezwzglęmiędzy otoczeniem a danym miejscem. Wykorzystywane jest w pompach ssawnych, gaźnikach samochodowych, układzie wspomagania hamulców, odkurzaczach, pożarnictwie do odsysania wody itp.

Pompa próżniowa - urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe. Pompy próżniowe wykorzystywane są w urządzeniach pozwalających na przedłużenie trwałości żywności.

Próżnia - W fizyce stan o najniższej energii, wg. Newtona próżnia to obszar przestrzeni w którym nie występują cząsteczki obdarzone masą.

 

S

Sensor - komputer sterujący procesem pakowania pozwalający na procentowe sterowanie poziomem próżni i gazu. Umożliwia osiągnięcie poziomu 99,9% próżni w opakowaniu.

Szczęka zgrzewająca - (patrz listwa zgrzewająca)

System odcinania nadmiaru torebki - (z ang. off-cut system) Układ umieszczony na listwie zgrzewającej powodujący odcięcie naddatku torebki barierowej podczas procesu pakowania próżniowego. Zapewnia estetyczne wykończenie pakowanego produktu.

System stoponiowej próżni - system stopniowego opróżniania komory pakowarki, komora nie jest opróżniana w jednym cyklu - opróżnienie jest rozkładane na kilka cykli. W efekcie pakowane elementy nie przesuwają się są zabezpieczone przed uszkodzeniami. System szczególnie zalecany do pakowania elementów sypkich i pylistych. 

 

T

Taśma oporowa płaska - Materiał grzewczy stosowany w pakowarkach próżniowych, zgrzewarkach i automatach pakujących. Maksymalna temperatura pracy taśmy oporowej wynosi 1400 stopni Celcjusza 

Taśma oporowa kształtowa -  Innowacyjny produkt firmy EMPRA. Taśma oporowa o specyficznym, wygiętym kształcie umożliwiająca lepsze i szybsze zgrzewanie w porównaniu z taśmą płaską. Poprzez wygięcie taśmy z powierzchni zrzewanej zostają usunięte pęcherzyki powietrza mające bardzo duży wpływ na jakość i wytrzymałość zgrzewu. Przy zastosowaniu kształtowej taśmy oporowej ustawiamy krótszy czas zgrzewania i dzięki temu uzyskujemy większą wydajność urzadzeń zgrzewających. Ten rodzaj taśmy oporowej jest szczególnie polecany do pakowania produktów mokrych i pylących.

Teflon - (patrz. mata teflonowa) 

Termo-tunel - urządzenie służące do obkurczania nadatku foli po spakowaniu. Naddatek foli obkurczany jest na zapakowanym produkcie przez ciepłe powietrze. Tunel jest zazwyczaj wyposażony w transporter na którym jest wprowadzany i wyprowadzany produkt.

 

U

Układ dozowania gazu obojętnego - Układ w pakowarce próżniowej umożliwiający zastąpienie próżni gazem obojętnym np. azotem, dwutlenkiem węgla itp. Zastosowanie gazu obojętnego wydłuża czas przydatności do spożycia artukułów żywnościowych oraz wpływa na estetyczny wygląd produktu np. świeże mięso zapakowane próżniowo traci kolor, przy pakowaniu z azotem mięso zachowuje czerwony kolor i smaczny wygląd.

Urządzenie do pakowania próżniowego - (patrz pakowarka próżniowa)« powrót
Nasze marki